Valmis muodostelmaluisteluohjelma

Katja Linnaranta on työstänyt opettajille kaksi malliohjelmaa, jotka voi ladata itselleen maksutta käyttönsä(riippumatta siitä osallistuuko koululaiskisaan).

Malliohjelmaa voi hyödyntää kokonaisuutena tai osittain esim. koululaisten muodostelmakisoissa, mutta sinne voi tehdä myös täysin oman ohjelman.

Malliohjelma 1

Malliohjelma on suunniteltu C&C Music Factor:n "Gonna Make You Sweat" -kappaleeseen (2 min 30 s), mutta sitä voi luistella myös osittain tai kokonaan omiin musavalintoihin.

Malliohjelma 2

Malliohjelma on suunniteltu Jennifer Lopezin "Papi" -kappaleeseen (2 min 30 s), mutta sitä voi luistella myös osittain tai kokonaan omiin musavalintoihin.

Malliohjelma 2 on myös videoitu. Musiikkia ei tekijänoikeudellisista syistä videossa ole.

PDF-tiedosto Malliohjelma 1

PDF-tiedosto Malliohjelma 2

PDF-tiedosto Koululaisten muodostelmaluistelukilpailu ohjeet ja malliohjelmat

Jäälajien tuntimalleja alakoulujen luistelunopetukseen

Jäälajien tuntimalleilla halutaan innostaa alakoulujen opettajia ja kerho-ohjaajia ja heidän oppilaitaan luistelun monipuoliseen maailmaan. Päätavoitteena on lisätä luistelun vetovoimaa ja lasten ja nuorten parissa.

Suomen Taitoluisteluliiton ja muiden jäälajiliittojen yhteistyönä tekemien tuntimallien toivotaan helpottavan opettajien kiireistä arkea ja lisäävän luistelun oppimisen ja opettamisen iloa. Valmiita tuntimalleja voi hyödyntää sellaisinaan, yhdistellä ja sekoittaa tai napata vain osia. Tuntimallien sisältöjen suunnittelijana ja koordinoijana on toiminut Siru Kallio.

Tuntimalleissa ei korosteta eri lajeja ja niiden teknisiä hienouksia tai sääntökoukeroita, vaan niissä tuodaan esille itse luistelu ja sen tarjoamat mahdollisuudet liikkua ja ulkoilla monipuolisesti.

Tuntimallit osoittavat, että luistella voi yksin, kaksin, ryhmässä ja joukkueena sekä sen, että luistelussa voi kisata, temppuilla ja kuntoilla, mutta luistellen voi myös esiintyä, ilmaista ja haastaa itseään.

Kaikkien tuntien kasvatuksellinen tavoite on saada oppilaat nauttimaan liikkumisesta, kokemaan onnistumisen elämyksiä jäällä ja toimimaan yhä enemmän ja paremmin yhteistyössä muiden ryhmän oppilaiden kanssa. Jokaisen tuntimallin alussa on lyhyesti kerrottu kunkin tunnin taidollinen / tiedollinen tavoite.

Nuori Suomi ry:n tuella 10 luistelutuntimallin lisäksi luotiin mukaan myös 5 oheisharjoittelutuntia sisätiloihin. Näin huomioitiin koululiikuntaa mahdollisesti rasittavat jääongelmat ja vaihtuvat säätilat.

Kohderyhmä:

Tuntimallit on suunnattu alakouluikäisten (6 – 12 –vuotiaille) lasten liikuttajille, ensisijaisesti alakoulujen opettajien luistelun opetukseen koulutuntien puitteissa sekä liikuntakerhojen toimintaan.

Tuntimallien suunnittelussa on huomioitu myös sukupuolten erilaisuus: perinteisten tyttöjen lajien kohdalla mietittiin erityisesti poikien huomioimista ja toisinpäin.

Tuntimallien sisältö:
1. Vauhtia ja vilinää jäälle
2. Taitoja ja temppuja
3. Kunto kovaksi
4. Team Ice - joukkueena jäälle
5. Kokeillaan kuvioita
6. Syöttö ja haltuunotto
7. Kuljetus ja poisotto
8. Laukaisu ja pienpelit
9. Ison pelin viiletystä
10. Retkeile luistellen
Oheis1: Vauhtia ja vilinää
Oheis2: Temppuja ja taitoja
Oheis3: Ryhmässä rymyten ja rauhoittuen
Oheis4: Pelivälineen käsittelyä
Oheis5: Pelikäsitystä pienpeleinä

PDF-tiedosto Jäälajien tuntimalleja alakoulut.pdf

PDF-tiedosto Kaikki jäälle - jäälajien tuntimallien sovellusohjeet inkluusion näkökulmasta

Luisteukouluopetuksen tuntimalleja päiväkoteihin ja alakouluille

Alkeis- ja perusluisteluopetuksen tulee olla niin helppoa ja yksinkertaista, että sitä voi ja pystyy opettamaan kuka vain. Muutamalla alkuharjoitteella opetellaan luistelun perusidea, eli painon siirtäminen jalalta toiselle. Kun tämä on opittu, niin liukuminen jäällä tulee ihan itsestään ja luistelusta tulee nautinto. Luistelu on parhaimmillaan, kun voi viilettää vapaasti vauhdista ja liu’usta nauttien.

Kun perusteet on opittu, voi joko jatkaa luistelun harjoittelua loputtomin erilaisin liikkein taidon aina karttuessa tai ottaa opetukseen mukaan mailan ja mailankäsittelyn sekä erilaiset taitoradat. Luistelun alkeisopetus on opettajalle hyvin palkitsevaa, sillä oppiminen tapahtuu nopeasti ja muutos jäällä konttaavasta lapsesta taitavaksi liukujaksi tapahtuu jo muutamassa harjoitustunnissa.

Tuntimallit on rakennettu siten, että niitä voi käyttää sellaisenaan tai niistä voi poimia juuri ne asiat, jotka sopivat sen päivän ryhmälle parhaiten. Tuntimalleihin on laitettu samoista liikkeistä helpompia ja vaikeampia variaatioita, joita voi käyttää ryhmän taitotason mukaan. Suosituksena on, että samaa tai samankaltaista tuntia pienin muutoksin pidettäisiin 2-3 kertaa ja sen jälkeen siirryttäisiin vaikeampaan.

Näillä kuudella tuntimallilla saa helposti katettua päiväkoti- ja ala-asteikäisten perusluisteluopetuksen.

Tervetuloa luistelun kiehtovaan liukuun!

PDF-tiedosto Luisteluopetuksen tuntimalleja_päiväkodit ja alakoulut.pdf

 Taitoluistelun vinkkivihko yläkouluille

Luistelun vinkkivihkonen tarjoaa sinulle ja ryhmällesi hauskoja ja monipuolisia hetkiä luistimilla.

Vihkonen koostuu kuudesta eri luisteluteemasta, joita vuorottelemalla talven luistelutunnit rakentuvat mielenkiintoisiksi ja haastaviksi. Nämä kuusi teemaa ja ohjauksen ydinkohdat esitellään lyhyesti. Lisäksi jokaisesta osiosta on 75 minuutin mallitunti. Kouluikäisille suunnitellut mallitunnit soveltuvat sekä tytöille että pojille. Luistelun vinkkivihkosen ovat suunnitelleet Nelli Petänen ja Anna Anttonen.

PDF-tiedosto vinkkivihko yläkouluille.pdf

 

Tutustu taitoluistelijan oheisharjoitteluun

Tasapainoa, taituruutta ja kuvioita! Taitoluistelun oheisharjoittelu on monipuolista sisältäen mm. tasapainoa, ketteryyttä, voimaa, nopeutta, lihaskuntoa, taitoharjoitteita, erilaisia pelejä ja leikkejä, tanssia, telinevoimistelua ym.

Taitoluisteluliitto on koonnut muutaman esimerkin lajin oheisharjoituksista. Materiaali sisältää kouluille sopivat tuntimallit (2 kpl) sekä muutaman vinkin (3 kpl) nopeasti vaikkapa välitunnilla toteutettaviksi.

PDF-tiedosto Temppuile_taitoluistellen.pdf