Miten toimintaa voisi eri tavoin järjestää?

Kannustamme kouluja rohkeasti yhteistyöhön paikallisten lajiseurojen kanssa ja puolestaan seuroja tarjoamaan erilaisia liikuntahetkiä taitoluistelun parista.

Toimintaa voi olla erilaista:

Välituntitoiminta

-Välitunneilla voi olla erilaisia toimintapisteitä, joihin oppilaat saavat halutessaan ottaa osaa.

Liikettä koulupäivän keskelle

- Toimintapäivä/Iltapäivä koululla tai sen lähiympäristössä. Mitä useamman seuran saa houkuteltua mukaan, sitä monimuotoisemman kokonaisuuden ja yhteistyö paketin onnistuu luomaan.

- Järjestäkää koulupäivästä poikkeava retki paikalliseen jäähalliin, jossa voi olla koulun oma opettaja tai taitoluisteluseuran valmentaja pitämässä perusluistelun opetusta.

Lajikokeilut

- Pitäkää lajiesittely koulun tai seuran tiloissa liikuntatunnin aikana. Kyseiset demot voidaan suunnata koko koululle tai ne voidaan sopia vuosittain toteutettavaksi eri luokille.

-> Lajikokeiluista voi löytää itselle sopivan lajin ja parhaimmillaan jopa pidempiaikaisen harrastuksen.

 -> Lajikokeilu voi tukea opetussuunnitelman tavoitteita.

Haastekisat ja kampanjat

- Kisojen ja kampanjoiden avulla voidaan kannustaa ja haastaa oppilaita liikkeelle. Nämä voidaan toteuttaa yksilötasolla tai sitten muodostaa luokkien kesken erilaisia joukkueita tai ryhmiä.

Kerhotoiminta

- Kerhotoimintaa mahdollistamassa voi olla koulun oma työntekijä tai vaikka lajin edustaja. Kerhokokeilu voi kokoontua monen viikon sijaan 3-4 iltapäivän verran.

-> Valtionavustus kerhotoimintaa varten jaettiin vuonna 2015, 19.1.-20.2. Haku tapahtuu suurin piirtein joka vuosi samaan aikaan.

Toiminnallinen vanhempainilta

- Lapsuudessa opitut liikuntatottumukset ja -asenteet luovat perustan ihmisen koko elinikäiselle terveydelle ja hyvinvoinnille. Näiden syntymisessä ovat lapsen vanhemmat avainasemassa. Vanhempainillat ovat hyvä paikka tavoittaa lasten vanhemmat.

 Työhyvinvointi-päivä

- Tutustukaa yhdessä iltapäivän merkeissä uuteen urheilulajiin. Iltamaan mahtuu lajitietoa, pelailua ja rentoa yhdessäoloa.