Luisteukouluopetuksen tuntimalleja päiväkoteihin

Alkeis- ja perusluisteluopetuksen tulee olla niin helppoa ja yksinkertaista, että sitä voi ja pystyy opettamaan kuka vain. Muutamalla alkuharjoitteella opetellaan luistelun perusidea, eli painon siirtäminen jalalta toiselle. Kun tämä on opittu, niin liukuminen jäällä tulee ihan itsestään ja luistelusta tulee nautinto. Luistelu on parhaimmillaan, kun voi viilettää vapaasti vauhdista ja liu’usta nauttien.

Kun perusteet on opittu, voi joko jatkaa luistelun harjoittelua loputtomin erilaisin liikkein taidon aina karttuessa tai ottaa opetukseen mukaan mailan ja mailankäsittelyn sekä erilaiset taitoradat. Luistelun alkeisopetus on opettajalle hyvin palkitsevaa, sillä oppiminen tapahtuu nopeasti ja muutos jäällä konttaavasta lapsesta taitavaksi liukujaksi tapahtuu jo muutamassa harjoitustunnissa.

Tuntimallit on rakennettu siten, että niitä voi käyttää sellaisenaan tai niistä voi poimia juuri ne asiat, jotka sopivat sen päivän ryhmälle parhaiten. Tuntimalleihin on laitettu samoista liikkeistä helpompia ja vaikeampia variaatioita, joita voi käyttää ryhmän taitotason mukaan. Suosituksena on, että samaa tai samankaltaista tuntia pienin muutoksin pidettäisiin 2-3 kertaa ja sen jälkeen siirryttäisiin vaikeampaan.

Näillä kuudella tuntimallilla saa helposti katettua päiväkoti- ja ala-asteikäisten perusluisteluopetuksen.

Tervetuloa luistelun kiehtovaan liukuun!

PDF-tiedosto Luisteluopetuksen tuntimalleja_päiväkodit ja alakoulut.pdf

Soveltavan luistelun oppaasta löydät vinkkejä erityishuomiota tarvitsevien lasten mukaan ottamiseen luistelutunneille.

Muita päiväkotiopetukseen soveltuvia materiaaleja

Luistelukoulupaketit

Luistelukoulupaketeista löydät erilaisia teemallisia leikkejä ja harjoitteita.

PDF-tiedosto Avaruuden valloittajat

PDF-tiedosto Rytmikkäästi liukuen

PDF-tiedosto Sirkus Pivotus

PDF-tiedosto Temppuile tähtiin

Tähtidiplomiradat

Tähtidiplomiradat ovat luistelukoulun tähtidiplomisuorituksia varten suunniteltuja, mutta ne soveltuvat hyvin myös perualuistelun opettamiseen, mukavina matkailuteemalla olevilla radoilla.

 Rata 1:Matkalla Suomessa (erittäin helppo)

Rata 2: Seikkailu Kiinassa (helppo)

Rata 3: Australian eläimet (helpohko)