Miten toimintaa voisi eri tavoin järjestää?

Yhteistyö paikallisten urheiluseurojen kanssa.

- Heiltä voi pyytää näytetunteja, joissa ammattitaitoinen luistelunohjaaja tulee pitämään kokonaisen jääharjoituksen. Listan seuroista löydät stll.fi-sivustolta.

- Porvoon taitoluistelijat ovat käynnistäneet syksyllä 2014 Jäätävät Jätkät-hankkeen, jossa esikoululaisten päivärutiiniin sisällytetään kerran viikossa perusluistelun opetusta.

Perheluistelu-tapahtuma

- Tarkoituksena järjestää koko perheelle suunnattu vapaamuotoinen luistelutapahtuma, jossa on luistelun lisäksi muuta oheistoimintaa.

Ympäristön hyödyntäminen

- Perusluistelun opetuksessa kannattaa hyödyntää niin ulkojäitä, järven jäätä kuin myös jäähallia. Erilaiset ympäristöt luovat lapsille uusia kokemuksia.