Suomen Taitoluisteluliitto haluaa innostaa alakoulujen opettajia, kerho-ohjaajia ja heidän oppilaitaan luistelun monipuoliseen maailmaan. Päätavoitteena on lisätä luistelun vetovoimaa lasten ja nuorten parissa.

Taitoluisteluliitto on koonnut materiaaleja opettajien avuksi. Valmiita tuntimalleja voi hyödyntää sellaisinaan, yhdistellä ja sekoittaa tai napata vain osia. Tuntimalleihin on laitettu samoista liikkeistä helpompia ja vaikeampia variaatioita, joita voi käyttää ryhmän taitotason mukaan.Tuntimallit osoittavat, että luistella voi erilaisilla kokoonpanoilla ja luistelussa voi kisata, temppuilla ja kuntoilla sekä myös esiintyä, ilmaista ja haastaa itseään. Suosituksena on, että samaa tai samankaltaista tuntia pienin muutoksin pidettäisiin 2-3 kertaa ja sen jälkeen siirryttäisiin vaikeampaan.

Kaikkien tuntien kasvatuksellinen tavoite on saada oppilaat nauttimaan liikkumisesta, kokemaan onnistumisen elämyksiä jäällä sekä toimimaan yhä enemmän ja paremmin yhteistyössä muiden ryhmän oppilaiden kanssa. Jokaisen tuntimallin alussa on lyhyesti kerrottu kunkin tunnin taidollinen / tiedollinen tavoite.

Tervetuloa luistelun kiehtovaan liukuun!